Aktualna sytuacja na rynku książki była tematem spotkania panelowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki. Pod hasłem „Literalnie o książce. Z jakimi problemami mierzy się współczesny rynek wydawniczy?” dyskutowali: prof. Stanisław Rosiek, prezes zarządu wydawnictwa słowo/obraz terytoria w Gdańsku, dr Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, oraz Andrzej Palacz, właściciel wydawnictwa Inicjał i redaktor naczelny miesięcznika „Wydawca”. Dyskusję moderowała Katarzyna Wójcik.

Jednym z poruszonych problemów była koncepcja wprowadzenia jednolitej ceny książki, podobnie jak jest to regulowane w wielu krajach Europy i gdzie uważa się, że stanowi skuteczną ochronę niezależnych księgarń przed nieuczciwą konkurencją ze strony dużych graczy rynkowych. Podkreślono przy tym, że niezależne księgarnie wymagają wsparcia ze strony władz, chociażby w postaci zapewnienia preferencyjnych kosztów wynajmu lokali.

Wszyscy trzej dyskutanci podkreślali, że nastąpiła znacząca zmiana sytuacji na rynku książki w trakcie pandemii, trwającej od drugiego kwartału ubiegłego roku. W jej wyniku nastąpił wzrost zainteresowania elektronicznym formami książki, a także zwiększyły się zakupy książek drukowanych przez internet. Zgodnie stwierdzono, że zaistniałe zmiany są nieodwracalne i należy je śledzić, aby przystosować działa do zmienionych warunków. Podobnie jednomyślnie uczestnicy panelu optowali za przywróceniem zerowej stawki podatku VAT na książki, a także postulowali wprowadzenie bonu na zakup książek, podobnie jak to ma obecnie miejsce we Francji. Wyraźnie też podkreślano potrzebę wsparcia ze strony państwa dla bibliotek na zakup wartościowych nowości wydawniczych, a jednocześnie uwzględnienia ważnej roli kulturotwórczej nowych form pracy bibliotek.