Dyskusja panelowa przynosi efekty

Kluczowym wydarzeniem profesjonalnego programu obecności Czech na Warszawskich Tragach Książki było dyskusja panelowa, jaka odbyła się w piątek 10 września na głównej scenie targowej. Została zatytułowana „Rynek książki i czytelnictwa w Czechach i w Polsce”, a wzięli w niej udział wybitni przedstawiciele środowisk książkowych z obu krajów. Ze strony czeskiej uczestniczył Tomás Kubícek, dyrektor Biblioteki Ziemi Morawskiej w Brnie, oraz Petr Minařik, współwłaściciel wydawnictwa Vëtrne mlýny, dyrektor organizacyjny i artystyczny festiwalu literackiego „Miesiąc spotkań autorskich”. Z polskiej strony wystąpili: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, i Sonia Draga, wydawca i prezes Polskiej Izby Książki. Dyskusję moderowała Ewa Tenderenda-Ożóg, prezes zarządu spółki Biblioteka Analiz i członek Rady Polskiej Izby Książki. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Ziemi Morawskiej w Brnie oraz Polska Izba Książki.

Uczestnicy dyskusji w sposób kompleksowy zaprezentowali aktualną sytuację na rynkach obu krajów, szczególnie w sytuacji pandemii i jej skutków. Wykazano wiele podobieństw, ale też i różnic, wynikających głównie z innych wielkości obu rynków, jak też i tradycji biznesowych. Wśród licznych słuchaczy pojawiała się opinia o potrzebie organizowania podobnych spotkań z przedstawicielami różnych krajów europejskich dla wymiany doświadczeń i wzajemnej oceny podejmowanych działań, takich jak wsparcie bibliotek czy księgarń niezależnych.